Algemene Voorwaarden

Huwelijksfotografie

 1. Foto en video gemaakt door Matthias Engels Photography kunnen te allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij Matthias Engels Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.
 4. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 250€ bovenop het voorschot aangerekend.
 5. Pas na betaling van het volledige bedrag zullen de foto’s / USB afgeleverd worden aan de klant. Indien de klant voor een publicatie toch snel enkele foto’s nodig heeft, kan er een uitzondering gemaakt worden. De factuur dient in beide gevallen binnen de 14 dagen betaald te worden. Als de betalingstermijn overschreden wordt, kunnen er nalatigheidsintresten van 10% aangerekend worden.
 6. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 7. Een huwelijksreportage van Matthias Engels Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 8. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 9. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 10. In de uurprijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat gebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Een USB stick met de onbeschermde foto’s in hoge resolutie is tevens inbegrepen. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Bijbestellingen en fotoprints (behalve het huwelijksalbum) kunnen via mail aangevraagd worden. De aankoop is bindend. Bij bijbestellingen en fotoprints verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 13. Voor het maken van een huwelijksalbum kan er een meerkost aangerekend worden. Tenzij anders aangegeven in de offerte. Deze kost dient eerst betaald te worden alvorens het album afgeleverd zal worden.

 

 


 

Fotosessies

 1. Foto en video gemaakt door Matthias Engels Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen worden er kosten aangerekend omdat de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld kan worden. Voor portretsessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 75€ voor afzegging de dag van de sessie zelf.
 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. Pas na betaling van het volledige bedrag zullen de foto’s / USB afgeleverd worden aan de klant. Indien de klant voor een publicatie toch snel enkele foto’s nodig heeft, kan er een uitzondering gemaakt worden. De factuur dient in beide gevallen binnen de 14 dagen betaald te worden. Als de betalingstermijn overschreden wordt, kunnen er nalatigheidsintresten van 10% aangerekend worden.
 6. Een fotosessie van Matthias Engels Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Bij portretsessies en gezinssessies wordt de betaling van de factuur gezien als licentie voor gebruiksrecht. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 8. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 9. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.
 10. In de prijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Bestellingen en fotoprints kunnen gemaakt worden via mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 13. Specifiek voor TFP-fotoshoots: TFP-shoots zijn enkel mogelijk indien dit voor de fotograaf een meerwaarde heeft in publiciteit. Alle voorgaande artikels zijn dusdanig van kracht. De foto's kunnen enkel gebruikt worden op social media. Bij gebruik op social media verbindt het model zich ertoe om telkens de naam en website en/of socials van de fotograaf te vermelden. Bij foto’s met watermerk is het niet toegelaten om dit te verwijderen / weg te knippen. Het is ook niet toegelaten om extra bewerkingen en/of filters toe te passen op de foto’s. Deze foto’s mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Indien de foto's toch gebruikt worden voor commerciële doeleinden of andere publicaties (zoals kranten, tijdschriften en andere media) zal de fotograaf alsnog een vergoeding vragen voor de publicatie. Indien het model de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

Algemene voorwaarden